Názov
Kategória
I
II
VI
1KSP, s.r.o.
mestská
0 %32 %18 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
0 %42 %18 %
3Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %43 %40 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %31 %17 %
5Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %30 %17 %
5Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %18 %13 %
5Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %38 %22 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %14 %17 %
8MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %58 %0 %
8SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %36 %0 %
8Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %15 %17 %
12Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %10 %18 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %7 %0 %
14Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %41 %0 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %41 %0 %
16BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %13 %
16Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %22 %
18Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %52 %0 %
19Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %43 %0 %
20BIONT, a.s.
štátna
31 %53 %13 %
20Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %18 %50 %
22TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %56 %67 %
23ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %33 %0 %
24Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %18 %33 %
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %49 %0 %
25Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %41 %18 %
Priemer
49 %37 %19 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %39 %28 %
27Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %53 %13 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %27 %0 %
27Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %42 %22 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %24 %13 %
32Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %10 %0 %
33DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %30 %18 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %28 %18 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %30 %0 %
36Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %55 %50 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %68 %17 %
37Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %50 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %17 %0 %
37Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %16 %0 %
37Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %51 %44 %
42Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %32 %19 %
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %25 %39 %
42Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %41 %25 %
42Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %57 %13 %
46Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %16 %61 %
46Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %17 %22 %
46Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %59 %44 %
46Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %3 %44 %
50Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %51 %13 %
50Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %8 %0 %
52Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %48 %27 %
52Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %50 %13 %
54Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %59 %0 %
54Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %38 %0 %
54Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %24 %0 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %42 %11 %
57Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %52 %18 %
57Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %74 %17 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %34 %55 %
61Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %60 %30 %
62Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %53 %7 %
62Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %42 %13 %
62Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %45 %67 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %80 %0 %
62Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %14 %0 %
62Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %45 %13 %
68Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %19 %18 %
69Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %30 %22 %
69Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %60 %7 %
71Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %58 %44 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %14 %0 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %20 %50 %
74Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %45 %20 %
74Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %22 %0 %
74Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %66 %18 %
74Transpetrol, a.s.
štátna
79 %35 %11 %
74Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %63 %13 %
79Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %11 %0 %
80Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %57 %7 %
80Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte