Názov
Kategória
I
II
V
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %57 %24 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %88 %
3Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %11 %67 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %45 %72 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %22 %22 %
4Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %66 %32 %
4Transpetrol, a.s.
štátna
79 %35 %43 %
4Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %63 %69 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %20 %50 %
10Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %14 %11 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %58 %33 %
12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %30 %22 %
12Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %60 %49 %
14Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %19 %17 %
15Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %53 %36 %
15Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %42 %26 %
15Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %45 %60 %
15Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %80 %43 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %14 %17 %
15Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %45 %90 %
21Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %60 %94 %
22Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %34 %17 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %42 %39 %
23Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %52 %18 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %74 %58 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %59 %6 %
26Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %38 %17 %
26Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %24 %17 %
29Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %48 %22 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %50 %53 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %51 %22 %
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %8 %11 %
33Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %16 %71 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %17 %22 %
33Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %59 %42 %
33Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %3 %17 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %32 %6 %
37Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %25 %38 %
37Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %41 %22 %
37Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %57 %33 %
41Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %68 %57 %
41Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %38 %
41Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %17 %17 %
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %16 %12 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %51 %17 %
46Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %55 %44 %
47DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %30 %17 %
47Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %28 %22 %
47Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %30 %11 %
50Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %10 %22 %
51Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %39 %16 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %53 %17 %
51Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %27 %26 %
51Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %42 %22 %
51Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %24 %22 %
Priemer
49 %37 %29 %
56Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %49 %18 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %41 %6 %
58Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %18 %17 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %33 %17 %
60TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %56 %17 %
61BIONT, a.s.
štátna
31 %53 %0 %
61Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %18 %32 %
63Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %43 %8 %
64Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %52 %56 %
65BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %0 %
65Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %22 %
67Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %41 %22 %
67Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %41 %35 %
69Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %7 %19 %
70Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %10 %78 %
71Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %14 %17 %
71MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %58 %21 %
71SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %36 %0 %
71Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %15 %0 %
75Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %30 %22 %
75Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %18 %17 %
75Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %38 %6 %
78Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %43 %4 %
78MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %31 %28 %
80KSP, s.r.o.
mestská
0 %32 %22 %
80Rudné bane, š.p.
štátna
0 %42 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte