Názov
Kategória
I
II
IV
V
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %47 %88 %67 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %45 %44 %60 %67 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %56 %28 %17 %67 %
4Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %16 %43 %71 %61 %
5Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %34 %41 %17 %55 %
6Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %20 %55 %50 %50 %
6Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %18 %15 %32 %50 %
6Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %55 %38 %44 %50 %
6Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %70 %38 %50 %
10Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %58 %50 %33 %44 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %59 %26 %42 %44 %
10Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %3 %20 %17 %44 %
10Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %51 %45 %17 %44 %
14Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %43 %30 %4 %40 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %25 %60 %38 %39 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %18 %38 %17 %33 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %60 %40 %94 %30 %
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %39 %30 %16 %28 %
19Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %48 %33 %22 %27 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %41 %30 %22 %25 %
21Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %30 %36 %22 %22 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %38 %18 %6 %22 %
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %17 %40 %22 %22 %
21Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %42 %34 %22 %22 %
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %23 %22 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %45 %23 %72 %20 %
27Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %32 %45 %6 %19 %
Priemer
49 %37 %31 %29 %19 %
28Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %19 %33 %17 %18 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %30 %15 %17 %18 %
28KSP, s.r.o.
mestská
0 %32 %24 %22 %18 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %52 %37 %18 %18 %
28Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %66 %36 %32 %18 %
28Rudné bane, š.p.
štátna
0 %42 %24 %0 %18 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %10 %28 %78 %18 %
28Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %28 %41 %22 %18 %
28Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %41 %16 %6 %18 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %68 %55 %57 %17 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %30 %20 %22 %17 %
37Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %14 %39 %17 %17 %
37MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %31 %36 %28 %17 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %15 %18 %0 %17 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %74 %57 %58 %17 %
43BIONT, a.s.
štátna
31 %53 %40 %0 %13 %
43BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %16 %0 %13 %
43Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %42 %21 %26 %13 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %51 %40 %22 %13 %
43Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %53 %47 %17 %13 %
43Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %18 %17 %17 %13 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %24 %44 %22 %13 %
43Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %50 %33 %53 %13 %
43Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %57 %24 %33 %13 %
43Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %63 %28 %69 %13 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %45 %60 %90 %13 %
54Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %42 %22 %39 %11 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
79 %35 %23 %43 %11 %
56Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %53 %51 %36 %7 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %57 %35 %24 %7 %
56Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %60 %50 %49 %7 %
59Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %49 %18 %18 %0 %
59Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %43 %38 %8 %0 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %33 %8 %17 %0 %
59Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %59 %24 %6 %0 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %41 %28 %22 %0 %
59Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %10 %13 %22 %0 %
59Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %38 %43 %17 %0 %
59Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %22 %5 %22 %0 %
59MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %58 %22 %21 %0 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %7 %21 %19 %0 %
59Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %8 %18 %11 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %27 %21 %26 %0 %
59Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %80 %35 %43 %0 %
59SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %36 %8 %0 %0 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %24 %18 %17 %0 %
59Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %52 %30 %56 %0 %
59Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %17 %13 %17 %0 %
59Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %14 %10 %11 %0 %
59Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %14 %18 %17 %0 %
59Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %41 %35 %35 %0 %
59Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %11 %14 %67 %0 %
59Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %16 %31 %12 %0 %
59Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %30 %25 %11 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte