Názov
Kategória
I
II
III
IV
VI
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %49 %82 %18 %0 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %43 %82 %38 %0 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %33 %32 %8 %0 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %59 %80 %24 %0 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %41 %59 %28 %0 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %10 %60 %13 %0 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %38 %40 %43 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %22 %50 %5 %0 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %58 %40 %22 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %7 %40 %21 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %8 %59 %18 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %27 %41 %21 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %80 %50 %35 %0 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %36 %40 %8 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %24 %0 %18 %0 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %52 %40 %30 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %17 %0 %13 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %14 %0 %10 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %14 %0 %18 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %41 %86 %35 %0 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %11 %41 %14 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %16 %82 %31 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %30 %60 %25 %0 %
24Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %53 %60 %51 %7 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %57 %77 %35 %7 %
24Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %60 %59 %50 %7 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %42 %40 %22 %11 %
27Transpetrol, a.s.
štátna
79 %35 %77 %23 %11 %
29BIONT, a.s.
štátna
31 %53 %64 %40 %13 %
29BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %40 %16 %13 %
29Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %42 %40 %21 %13 %
29Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %51 %64 %40 %13 %
29Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %53 %68 %47 %13 %
29Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %18 %20 %17 %13 %
29Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %24 %100 %44 %13 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %50 %100 %33 %13 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %57 %82 %24 %13 %
29Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %63 %55 %28 %13 %
29Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %45 %73 %60 %13 %
40Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %68 %73 %55 %17 %
40Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %30 %59 %20 %17 %
40Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %14 %0 %39 %17 %
40MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %31 %60 %36 %17 %
40Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %15 %33 %18 %17 %
40Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %74 %64 %57 %17 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %19 %36 %33 %18 %
46DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %30 %0 %15 %18 %
46KSP, s.r.o.
mestská
0 %32 %50 %24 %18 %
46Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %52 %68 %37 %18 %
46Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %66 %27 %36 %18 %
46Rudné bane, š.p.
štátna
0 %42 %80 %24 %18 %
46Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %10 %20 %28 %18 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %28 %60 %41 %18 %
46Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %41 %40 %16 %18 %
Priemer
49 %37 %53 %31 %19 %
55Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %32 %0 %45 %19 %
56Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %45 %86 %23 %20 %
57Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %30 %68 %36 %22 %
57Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %38 %59 %18 %22 %
57Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %17 %55 %40 %22 %
57Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %42 %18 %34 %22 %
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %45 %23 %22 %
62Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %41 %80 %30 %25 %
63Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %48 %40 %33 %27 %
64Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %39 %64 %30 %28 %
65Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %60 %55 %40 %30 %
66Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %18 %45 %38 %33 %
67Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %25 %50 %60 %39 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %43 %60 %30 %40 %
69Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %58 %55 %50 %44 %
69Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %59 %77 %26 %44 %
69Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %3 %20 %20 %44 %
69Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %51 %40 %45 %44 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %20 %55 %55 %50 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %18 %55 %15 %50 %
73Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %55 %64 %38 %50 %
73Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %95 %70 %50 %
77Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %34 %64 %41 %55 %
78Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %16 %77 %43 %61 %
79Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %64 %47 %67 %
79Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %45 %68 %44 %67 %
79TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %56 %64 %28 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte