Názov
Kategória
I
II
III
IV
V
VI
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %95 %70 %38 %50 %
2Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %25 %50 %60 %38 %39 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %45 %73 %60 %90 %13 %
4Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %74 %64 %57 %58 %17 %
5Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %68 %73 %55 %57 %17 %
5Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %20 %55 %55 %50 %50 %
7Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %53 %60 %51 %36 %7 %
8Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %60 %59 %50 %49 %7 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %58 %55 %50 %33 %44 %
10Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %64 %47 %88 %67 %
10Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %53 %68 %47 %17 %13 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %32 %0 %45 %6 %19 %
12Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %51 %40 %45 %17 %44 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %45 %68 %44 %60 %67 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %24 %100 %44 %22 %13 %
16Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %16 %77 %43 %71 %61 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %38 %40 %43 %17 %0 %
18Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %34 %64 %41 %17 %55 %
18Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %28 %60 %41 %22 %18 %
20BIONT, a.s.
štátna
31 %53 %64 %40 %0 %13 %
20Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %51 %64 %40 %22 %13 %
20Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %17 %55 %40 %22 %22 %
20Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %60 %55 %40 %94 %30 %
24Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %14 %0 %39 %17 %17 %
25Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %43 %82 %38 %8 %0 %
25Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %18 %45 %38 %17 %33 %
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %55 %64 %38 %44 %50 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %52 %68 %37 %18 %18 %
29Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %30 %68 %36 %22 %22 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %31 %60 %36 %28 %17 %
29Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %66 %27 %36 %32 %18 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %57 %77 %35 %24 %7 %
32Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %80 %50 %35 %43 %0 %
32Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %41 %86 %35 %35 %0 %
35Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %42 %18 %34 %22 %22 %
36Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %19 %36 %33 %17 %18 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %48 %40 %33 %22 %27 %
36Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %50 %100 %33 %53 %13 %
Priemer
49 %37 %53 %31 %29 %19 %
39Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %16 %82 %31 %12 %0 %
40Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %39 %64 %30 %16 %28 %
40Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %43 %60 %30 %4 %40 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %52 %40 %30 %56 %0 %
40Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %41 %80 %30 %22 %25 %
44Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %41 %59 %28 %22 %0 %
44Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %10 %20 %28 %78 %18 %
44TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %56 %64 %28 %17 %67 %
44Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %63 %55 %28 %69 %13 %
48Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %59 %77 %26 %42 %44 %
49Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %30 %60 %25 %11 %0 %
50Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %59 %80 %24 %6 %0 %
50KSP, s.r.o.
mestská
0 %32 %50 %24 %22 %18 %
50Rudné bane, š.p.
štátna
0 %42 %80 %24 %0 %18 %
50Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %57 %82 %24 %33 %13 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %45 %86 %23 %72 %20 %
54Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %45 %23 %22 %22 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
79 %35 %77 %23 %43 %11 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %42 %40 %22 %39 %11 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %58 %40 %22 %21 %0 %
59Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %42 %40 %21 %26 %13 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %7 %40 %21 %19 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %27 %41 %21 %26 %0 %
62Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %30 %59 %20 %22 %17 %
62Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %3 %20 %20 %17 %44 %
64Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %49 %82 %18 %18 %0 %
64Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %8 %59 %18 %11 %0 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %38 %59 %18 %6 %22 %
64Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %24 %0 %18 %17 %0 %
64Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %14 %0 %18 %17 %0 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %15 %33 %18 %0 %17 %
70Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %18 %20 %17 %17 %13 %
71BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %40 %16 %0 %13 %
71Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %41 %40 %16 %6 %18 %
73DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %30 %0 %15 %17 %18 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %18 %55 %15 %32 %50 %
75Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %11 %41 %14 %67 %0 %
76Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %10 %60 %13 %22 %0 %
76Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %17 %0 %13 %17 %0 %
78Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %14 %0 %10 %11 %0 %
79ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %33 %32 %8 %17 %0 %
79SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %36 %40 %8 %0 %0 %
81Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %22 %50 %5 %22 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte