Názov
Kategória
Spolu
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %67 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %67 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %67 %
4Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %61 %
5Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %55 %
6Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %50 %
6Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %50 %
6Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %50 %
6Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %50 %
10Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %44 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %44 %
10Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %44 %
10Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %44 %
14Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %40 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %39 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %33 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %30 %
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %28 %
19Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %27 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %25 %
21Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %22 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %22 %
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %22 %
21Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %22 %
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %20 %
27Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %19 %
Priemer
38 %19 %
28Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %18 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %18 %
28KSP, s.r.o.
mestská
22 %18 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %18 %
28Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %18 %
28Rudné bane, š.p.
štátna
25 %18 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %18 %
28Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %18 %
28Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %18 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %17 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %17 %
37Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %17 %
37MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %17 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %17 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %17 %
43BIONT, a.s.
štátna
39 %13 %
43BPM, s.r.o.
mestská
21 %13 %
43Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %13 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %13 %
43Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %13 %
43Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %13 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %13 %
43Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %13 %
43Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %13 %
43Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %13 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %13 %
54Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %11 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
45 %11 %
56Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %7 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %7 %
56Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %7 %
59Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %0 %
59Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %0 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %0 %
59Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %0 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %0 %
59Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %0 %
59Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %0 %
59Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %0 %
59MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %0 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %0 %
59Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %0 %
59Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %0 %
59SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %0 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %0 %
59Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %0 %
59Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %0 %
59Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %0 %
59Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %0 %
59Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %0 %
59Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %0 %
59Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %0 %
59Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte