Názov
Kategória
Spolu
II
VI
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %15 %17 %
2Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %18 %13 %
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %7 %0 %
4SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %36 %0 %
5Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %14 %17 %
6Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %22 %
7BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %13 %
8KSP, s.r.o.
mestská
22 %32 %18 %
9Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %17 %0 %
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %10 %18 %
11Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %10 %0 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %14 %0 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %33 %0 %
14Rudné bane, š.p.
štátna
25 %42 %18 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %14 %0 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %30 %17 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %3 %44 %
18Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %38 %22 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %8 %0 %
20MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %31 %17 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %24 %0 %
22Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %18 %50 %
23Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %43 %40 %
24DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %30 %18 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %27 %0 %
26Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %18 %33 %
27Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %22 %0 %
28MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %58 %0 %
29Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %41 %0 %
30Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %41 %18 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %30 %0 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %19 %18 %
33Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %11 %0 %
34Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %16 %0 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %17 %22 %
36Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %32 %19 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %42 %22 %
38Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %41 %0 %
39Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %24 %13 %
40Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %28 %18 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %43 %0 %
42Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %52 %0 %
Priemer
38 %37 %19 %
43BIONT, a.s.
štátna
39 %53 %13 %
44Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %42 %13 %
45Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %39 %28 %
46Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %42 %11 %
47Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %38 %0 %
48Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %41 %25 %
49Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %30 %22 %
50Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %49 %0 %
51Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %48 %27 %
52Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %25 %39 %
53TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %56 %67 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
45 %35 %11 %
55Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %34 %55 %
56Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %59 %0 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %16 %61 %
58Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %51 %44 %
59Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %53 %13 %
60Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %51 %13 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %20 %50 %
62Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %13 %
63Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %52 %18 %
64Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %50 %13 %
65Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %53 %7 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %50 %
67Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %59 %44 %
68Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %45 %20 %
69Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %57 %7 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %66 %18 %
71Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %60 %7 %
72Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %63 %13 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %45 %67 %
74Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %58 %44 %
75Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %50 %
76Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %45 %13 %
77Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %80 %0 %
78Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %60 %30 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %68 %17 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %74 %17 %
81Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %64 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte