Názov
Kategória
Spolu
II
IV
V
1BIONT, a.s.
štátna
39 %53 %40 %0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %16 %0 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
25 %42 %24 %0 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %36 %8 %0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %15 %18 %0 %
6Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %43 %30 %4 %
7Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %59 %24 %6 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %32 %45 %6 %
7Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %38 %18 %6 %
7Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %41 %16 %6 %
11Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %43 %38 %8 %
12Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %8 %18 %11 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %14 %10 %11 %
12Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %30 %25 %11 %
15Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %16 %31 %12 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %39 %30 %16 %
17Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %19 %33 %17 %
17DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %30 %15 %17 %
17ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %33 %8 %17 %
17Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %34 %41 %17 %
17Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %38 %43 %17 %
17Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %14 %39 %17 %
17Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %18 %38 %17 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %53 %47 %17 %
17Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %18 %17 %17 %
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %24 %18 %17 %
17TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %56 %28 %17 %
17Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %17 %13 %17 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %3 %20 %17 %
17Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %14 %18 %17 %
17Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %51 %45 %17 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %49 %18 %18 %
32Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %52 %37 %18 %
34Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %7 %21 %19 %
35MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %58 %22 %21 %
36Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %30 %36 %22 %
36Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %30 %20 %22 %
36KSP, s.r.o.
mestská
22 %32 %24 %22 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %41 %28 %22 %
36Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %10 %13 %22 %
36Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %22 %5 %22 %
36Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %51 %40 %22 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %48 %33 %22 %
36Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %17 %40 %22 %
36Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %42 %34 %22 %
36Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %23 %22 %
36Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %28 %41 %22 %
36Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %41 %30 %22 %
36Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %24 %44 %22 %
50Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %57 %35 %24 %
51Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %42 %21 %26 %
51Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %27 %21 %26 %
53MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %31 %36 %28 %
Priemer
38 %37 %31 %29 %
54Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %18 %15 %32 %
54Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %66 %36 %32 %
56Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %58 %50 %33 %
56Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %24 %33 %
58Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %41 %35 %35 %
59Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %53 %51 %36 %
60Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %25 %60 %38 %
60Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %70 %38 %
62Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %42 %22 %39 %
63Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %59 %26 %42 %
64Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %80 %35 %43 %
64Transpetrol, a.s.
štátna
45 %35 %23 %43 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %38 %44 %
67Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %60 %50 %49 %
68Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %20 %55 %50 %
69Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %50 %33 %53 %
70Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %52 %30 %56 %
71Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %68 %55 %57 %
72Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %74 %57 %58 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %45 %44 %60 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %11 %14 %67 %
75Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %63 %28 %69 %
76Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %16 %43 %71 %
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %45 %23 %72 %
78Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %10 %28 %78 %
79Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %64 %47 %88 %
80Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %45 %60 %90 %
81Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %60 %40 %94 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte