Názov
Kategória
Spolu
II
IV
V
VI
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %3 %20 %17 %44 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %7 %21 %19 %0 %
3Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %8 %18 %11 %0 %
3Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %23 %22 %22 %
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %10 %13 %22 %0 %
5Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %10 %28 %78 %18 %
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %11 %14 %67 %0 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %14 %39 %17 %17 %
8Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %14 %10 %11 %0 %
8Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %14 %18 %17 %0 %
11Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %15 %18 %0 %17 %
12Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %16 %43 %71 %61 %
12Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %16 %31 %12 %0 %
14Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %17 %40 %22 %22 %
14Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %17 %13 %17 %0 %
16Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %18 %15 %32 %50 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %18 %38 %17 %33 %
16Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %18 %17 %17 %13 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %19 %33 %17 %18 %
20Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %20 %55 %50 %50 %
21Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %22 %5 %22 %0 %
22Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %24 %18 %17 %0 %
22Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %24 %44 %22 %13 %
24Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %25 %60 %38 %39 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %27 %21 %26 %0 %
26Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %28 %41 %22 %18 %
27BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %16 %0 %13 %
28Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %30 %36 %22 %22 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %30 %15 %17 %18 %
28Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %30 %20 %22 %17 %
28Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %30 %25 %11 %0 %
32MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %31 %36 %28 %17 %
33KSP, s.r.o.
mestská
22 %32 %24 %22 %18 %
33Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %32 %45 %6 %19 %
35ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %33 %8 %17 %0 %
36Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %34 %41 %17 %55 %
37Transpetrol, a.s.
štátna
45 %35 %23 %43 %11 %
38SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %36 %8 %0 %0 %
Priemer
38 %37 %31 %29 %19 %
39Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %38 %43 %17 %0 %
39Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %38 %18 %6 %22 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %39 %30 %16 %28 %
42Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %70 %38 %50 %
43Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %41 %28 %22 %0 %
43Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %41 %30 %22 %25 %
43Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %41 %16 %6 %18 %
43Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %41 %35 %35 %0 %
47Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %42 %22 %39 %11 %
47Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %42 %21 %26 %13 %
47Rudné bane, š.p.
štátna
25 %42 %24 %0 %18 %
47Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %42 %34 %22 %22 %
51Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %43 %38 %8 %0 %
51Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %43 %30 %4 %40 %
53Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %45 %23 %72 %20 %
53Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %45 %44 %60 %67 %
53Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %45 %60 %90 %13 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %48 %33 %22 %27 %
57Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %49 %18 %18 %0 %
58Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %50 %33 %53 %13 %
59Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %51 %40 %22 %13 %
59Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %51 %45 %17 %44 %
61Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %52 %37 %18 %18 %
61Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %52 %30 %56 %0 %
63BIONT, a.s.
štátna
39 %53 %40 %0 %13 %
63Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %53 %51 %36 %7 %
63Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %53 %47 %17 %13 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %38 %44 %50 %
67TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %56 %28 %17 %67 %
68Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %57 %35 %24 %7 %
68Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %24 %33 %13 %
70MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %58 %22 %21 %0 %
70Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %58 %50 %33 %44 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %59 %24 %6 %0 %
72Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %59 %26 %42 %44 %
74Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %60 %50 %49 %7 %
74Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %60 %40 %94 %30 %
76Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %63 %28 %69 %13 %
77Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %64 %47 %88 %67 %
78Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %66 %36 %32 %18 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %68 %55 %57 %17 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %74 %57 %58 %17 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %80 %35 %43 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte