Názov
Kategória
Spolu
II
III
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %30 %0 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %14 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %32 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %24 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %17 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %14 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %14 %0 %
8Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %42 %18 %
9Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %18 %20 %
9Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %10 %20 %
9Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %3 %20 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %66 %27 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %33 %32 %
14Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %15 %33 %
15Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %19 %36 %
16BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %40 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %42 %40 %
16Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %42 %40 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %38 %40 %
16MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %58 %40 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %7 %40 %
16Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %48 %40 %
16SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %36 %40 %
16Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %52 %40 %
16Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %41 %40 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %51 %40 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %27 %41 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %11 %41 %
29Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %18 %45 %
29Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %45 %
31KSP, s.r.o.
mestská
22 %32 %50 %
31Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %22 %50 %
31Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %25 %50 %
31Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %80 %50 %
Priemer
38 %37 %53 %
35Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %20 %55 %
35Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %18 %55 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %17 %55 %
35Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %58 %55 %
35Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %63 %55 %
35Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %60 %55 %
41Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %30 %59 %
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %41 %59 %
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %8 %59 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %38 %59 %
41Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %60 %59 %
46Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %53 %60 %
46Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %43 %60 %
46Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %10 %60 %
46MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %31 %60 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %28 %60 %
46Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %30 %60 %
52BIONT, a.s.
štátna
39 %53 %64 %
52Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %39 %64 %
52Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %64 %64 %
52Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %34 %64 %
52Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %51 %64 %
52Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %64 %
52TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %56 %64 %
52Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %74 %64 %
60Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %30 %68 %
60Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %52 %68 %
60Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %53 %68 %
60Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %45 %68 %
64Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %68 %73 %
64Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %45 %73 %
66Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %16 %77 %
66Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %57 %77 %
66Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %59 %77 %
66Transpetrol, a.s.
štátna
45 %35 %77 %
70Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %59 %80 %
70Rudné bane, š.p.
štátna
25 %42 %80 %
70Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %41 %80 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %49 %82 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %43 %82 %
73Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %82 %
73Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %16 %82 %
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %45 %86 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %41 %86 %
79Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %95 %
80Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %24 %100 %
80Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %50 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte