Názov
Kategória
Spolu
I
VI
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %81 %7 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %81 %67 %
3Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %80 %0 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %79 %20 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %79 %0 %
4Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %79 %18 %
4Transpetrol, a.s.
štátna
45 %79 %11 %
4Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %79 %13 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %75 %50 %
10Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %74 %0 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %73 %44 %
12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %69 %22 %
12Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %69 %7 %
14Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %68 %18 %
15Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %67 %7 %
15Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %67 %13 %
15Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %67 %67 %
15Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %67 %0 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %67 %0 %
15Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %67 %13 %
21Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %65 %30 %
22Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %64 %55 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %63 %11 %
23Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %63 %18 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %63 %17 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %62 %0 %
26Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %62 %0 %
26Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %62 %0 %
29Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %27 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %61 %13 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %60 %13 %
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %60 %0 %
33Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %58 %61 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %58 %22 %
33Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %58 %44 %
33Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %58 %44 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %57 %19 %
37Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %57 %39 %
37Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %57 %25 %
37Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %13 %
41Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %56 %17 %
41Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %56 %50 %
41Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %56 %0 %
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %56 %0 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %56 %44 %
46Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %50 %
47DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %54 %18 %
47Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %54 %18 %
47Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %54 %0 %
50Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %52 %0 %
51Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %50 %28 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %50 %13 %
51Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %50 %0 %
51Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %50 %22 %
51Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %50 %13 %
Priemer
38 %49 %19 %
56Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %48 %0 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %48 %18 %
58Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %43 %33 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %38 %0 %
60TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %35 %67 %
61BIONT, a.s.
štátna
39 %31 %13 %
61Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %31 %50 %
63Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %29 %0 %
64Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %26 %0 %
65BPM, s.r.o.
mestská
21 %21 %13 %
65Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %21 %22 %
67Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %19 %0 %
67Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %19 %0 %
69Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %16 %0 %
70Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %14 %18 %
71Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %11 %17 %
71MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %11 %0 %
71SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %11 %0 %
71Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %11 %17 %
75Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %10 %17 %
75Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %10 %13 %
75Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %10 %22 %
78Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %5 %40 %
78MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %5 %17 %
80KSP, s.r.o.
mestská
22 %0 %18 %
80Rudné bane, š.p.
štátna
25 %0 %18 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte