Názov
Kategória
Spolu
I
V
VI
1KSP, s.r.o.
mestská
22 %0 %22 %18 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
25 %0 %0 %18 %
3Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %5 %4 %40 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %5 %28 %17 %
5Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %10 %22 %17 %
5Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %10 %17 %13 %
5Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %10 %6 %22 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %11 %17 %17 %
8MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %11 %21 %0 %
8SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %11 %0 %0 %
8Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %11 %0 %17 %
12Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %14 %78 %18 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %16 %19 %0 %
14Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %19 %22 %0 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %19 %35 %0 %
16BPM, s.r.o.
mestská
21 %21 %0 %13 %
16Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %21 %22 %22 %
18Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %26 %56 %0 %
19Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %29 %8 %0 %
20BIONT, a.s.
štátna
39 %31 %0 %13 %
20Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %31 %32 %50 %
22TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %35 %17 %67 %
23ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %38 %17 %0 %
24Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %43 %17 %33 %
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %48 %18 %0 %
25Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %48 %6 %18 %
Priemer
38 %49 %29 %19 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %50 %16 %28 %
27Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %50 %17 %13 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %50 %26 %0 %
27Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %50 %22 %22 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %50 %22 %13 %
32Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %52 %22 %0 %
33DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %54 %17 %18 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %54 %22 %18 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %54 %11 %0 %
36Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %44 %50 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %56 %57 %17 %
37Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %56 %38 %50 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %56 %17 %0 %
37Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %56 %12 %0 %
37Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %56 %17 %44 %
42Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %57 %6 %19 %
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %57 %38 %39 %
42Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %57 %22 %25 %
42Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %33 %13 %
46Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %58 %71 %61 %
46Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %58 %22 %22 %
46Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %58 %42 %44 %
46Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %58 %17 %44 %
50Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %60 %22 %13 %
50Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %60 %11 %0 %
52Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %22 %27 %
52Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %61 %53 %13 %
54Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %62 %6 %0 %
54Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %62 %17 %0 %
54Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %62 %17 %0 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %63 %39 %11 %
57Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %63 %18 %18 %
57Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %63 %58 %17 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %64 %17 %55 %
61Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %65 %94 %30 %
62Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %67 %36 %7 %
62Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %67 %26 %13 %
62Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %67 %60 %67 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %67 %43 %0 %
62Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %67 %17 %0 %
62Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %67 %90 %13 %
68Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %68 %17 %18 %
69Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %69 %22 %22 %
69Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %69 %49 %7 %
71Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %73 %33 %44 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %74 %11 %0 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %75 %50 %50 %
74Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %79 %72 %20 %
74Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %79 %22 %0 %
74Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %79 %32 %18 %
74Transpetrol, a.s.
štátna
45 %79 %43 %11 %
74Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %79 %69 %13 %
79Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %80 %67 %0 %
80Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %81 %24 %7 %
80Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %81 %88 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte