Názov
Kategória
Spolu
I
IV
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %56 %70 %
2Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %57 %60 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %67 %60 %
4Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %63 %57 %
5Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %56 %55 %
5Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %75 %55 %
7Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %67 %51 %
8Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %69 %50 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %73 %50 %
10Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %81 %47 %
10Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %50 %47 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %57 %45 %
12Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %56 %45 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %67 %44 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %50 %44 %
16Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %58 %43 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %62 %43 %
18Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %64 %41 %
18Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %54 %41 %
20BIONT, a.s.
štátna
39 %31 %40 %
20Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %60 %40 %
20Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %58 %40 %
20Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %65 %40 %
24Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %11 %39 %
25Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %29 %38 %
25Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %43 %38 %
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %38 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %63 %37 %
29Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %69 %36 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %5 %36 %
29Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %79 %36 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %81 %35 %
32Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %67 %35 %
32Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %19 %35 %
35Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %50 %34 %
36Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %68 %33 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %33 %
36Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %61 %33 %
Priemer
38 %49 %31 %
39Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %56 %31 %
40Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %50 %30 %
40Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %5 %30 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %26 %30 %
40Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %57 %30 %
44Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %19 %28 %
44Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %14 %28 %
44TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %35 %28 %
44Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %79 %28 %
48Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %58 %26 %
49Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %54 %25 %
50Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %62 %24 %
50KSP, s.r.o.
mestská
22 %0 %24 %
50Rudné bane, š.p.
štátna
25 %0 %24 %
50Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %24 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %79 %23 %
54Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %21 %23 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
45 %79 %23 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %63 %22 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %11 %22 %
59Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %67 %21 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %16 %21 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %50 %21 %
62Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %10 %20 %
62Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %58 %20 %
64Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %48 %18 %
64Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %60 %18 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %10 %18 %
64Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %62 %18 %
64Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %67 %18 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %11 %18 %
70Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %10 %17 %
71BPM, s.r.o.
mestská
21 %21 %16 %
71Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %48 %16 %
73DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %54 %15 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %31 %15 %
75Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %80 %14 %
76Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %52 %13 %
76Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %56 %13 %
78Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %74 %10 %
79ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %38 %8 %
79SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %11 %8 %
81Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %79 %5 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte