Názov
Kategória
Spolu
I
II
III
VI
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %67 %80 %50 %0 %
2Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %63 %74 %64 %17 %
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %56 %68 %73 %17 %
4Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %79 %66 %27 %18 %
5Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %81 %64 %64 %67 %
6Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %79 %63 %55 %13 %
7Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %69 %60 %59 %7 %
7Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %65 %60 %55 %30 %
9Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %62 %59 %80 %0 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %58 %59 %77 %44 %
11MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %11 %58 %40 %0 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %73 %58 %55 %44 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %81 %57 %77 %7 %
13Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %57 %82 %13 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %35 %56 %64 %67 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %55 %64 %50 %
17BIONT, a.s.
štátna
39 %31 %53 %64 %13 %
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %67 %53 %60 %7 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %50 %53 %68 %13 %
20Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %63 %52 %68 %18 %
20Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %26 %52 %40 %0 %
22Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %60 %51 %64 %13 %
22Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %56 %51 %40 %44 %
24Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %61 %50 %100 %13 %
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %48 %49 %82 %0 %
26Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %48 %40 %27 %
27Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %79 %45 %86 %20 %
27Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %67 %45 %68 %67 %
27Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %67 %45 %73 %13 %
30Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %29 %43 %82 %0 %
30Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %5 %43 %60 %40 %
32Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %63 %42 %40 %11 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %67 %42 %40 %13 %
32Rudné bane, š.p.
štátna
25 %0 %42 %80 %18 %
32Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %50 %42 %18 %22 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %19 %41 %59 %0 %
36Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %57 %41 %80 %25 %
36Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %48 %41 %40 %18 %
36Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %19 %41 %86 %0 %
40Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %56 %40 %95 %50 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %50 %39 %64 %28 %
42Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %62 %38 %40 %0 %
42Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %10 %38 %59 %22 %
Priemer
38 %49 %37 %53 %19 %
44SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %11 %36 %40 %0 %
45Transpetrol, a.s.
štátna
45 %79 %35 %77 %11 %
46Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %64 %34 %64 %55 %
47ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %38 %33 %32 %0 %
48KSP, s.r.o.
mestská
22 %0 %32 %50 %18 %
48Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %57 %32 %0 %19 %
50MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %5 %31 %60 %17 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %69 %30 %68 %22 %
51DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %54 %30 %0 %18 %
51Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %10 %30 %59 %17 %
51Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %54 %30 %60 %0 %
55BPM, s.r.o.
mestská
21 %21 %29 %40 %13 %
56Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %54 %28 %60 %18 %
57Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %50 %27 %41 %0 %
58Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %57 %25 %50 %39 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %62 %24 %0 %0 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %50 %24 %100 %13 %
61Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %79 %22 %50 %0 %
62Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %75 %20 %55 %50 %
63Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %68 %19 %36 %18 %
64Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %31 %18 %55 %50 %
64Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %43 %18 %45 %33 %
64Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %10 %18 %20 %13 %
67Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %58 %17 %55 %22 %
67Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %56 %17 %0 %0 %
69Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %58 %16 %77 %61 %
69Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %56 %16 %82 %0 %
71Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %11 %15 %33 %17 %
72Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %11 %14 %0 %17 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %74 %14 %0 %0 %
72Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %67 %14 %0 %0 %
75Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %80 %11 %41 %0 %
76Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %52 %10 %60 %0 %
76Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %14 %10 %20 %18 %
78Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %60 %8 %59 %0 %
78Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %21 %8 %45 %22 %
80Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %16 %7 %40 %0 %
81Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %58 %3 %20 %44 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte