III.7. Majú pravidlá pre predaj a prenájom majetku a poskytli ich?

 
Názov
Kategória
III.7
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
áno
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie
1BIONT, a.s.
štátna
nie
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
čiastočne riadia sa zákonom a nariadením mesta, vlastné dokumenty neuviedli
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
áno
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1KSP, s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neuviedli
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
čiastočne ako štátny podnik sa riadia zákonom o štátnom podniku, vlastné dokumenty neuviedli
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie všeobecne napísali, že pri predaji a prenájme sa riadia všeobecne záväznými predpismi
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neuviedli
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
ánoviď link
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
áno
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
čiastočne riadia sa pravidlami mesta, dokumenty neuviedli
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neuviedli
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie žiaden vlastný dokument neuviedli
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
čiastočne riadia sa pravidlami mesta, dokument neposkytli, vlastné dokumenty neuviedli
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
čiastočne riadia sa zákonom o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, okrem toho uviedli aj vlastné dokumenty, žiadne ale neposkytli
1Rudné bane, š.p.
štátna
áno ako štátny podnik sa riadia zákonom o štátnom podniku, okrem toho poskytli aj vlastné dokumenty
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
áno
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno okrem zákona o štátnej službe sa riadia aj pokynom ministerstva životného prostredia, ktorý sprístupnili
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neuviedli
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale sprístupnili len čiastočne
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
nie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že na prenájom majetku sú vypracované cenové výmery, dokument ale neposkytli
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno riadia sa pravidlami mesta, vlastné dokumenty neuviedli
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne poskytli prepis základných pravidiel a postupov, dokument ale neuviedli
1Transpetrol, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
čiastočne ako štátny podnik sa riadia zákonom o štátnom podniku, vlastné dokumenty neuviedli
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
čiastočne čiastočne v zverejnených stanovách
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že pravidlá sú súčasťou stanov dostupných v zbierke listín, dokument neposkytli
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte