III.1. Aký je podiel elektronických aukcií na verejnom obstarávaní od roku 2012?

 
Názov
Kategória
III.1
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
50%+ 0,8
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
50%+ 0,5714
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
50%+ 0,6667
1BIONT, a.s.
štátna
50%+ 0,7143
1BPM, s.r.o.
mestská
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50%+ 0,8889
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
25%-50% 0,3077
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
50%+ 0,5167
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
50%+ 0,9245
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
50%+ 0,8824
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1ENERGO-SK, a.s.
župná
25%-50% 0,4
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
50%+ 0,6667
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
5%-25% 0,1746
1KSP, s.r.o.
mestská
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
5%-25% 0,127
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0%-5% 0,0217
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
50%+ 0,7143
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
25%-50% 0,25
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
25%-50% 0,3636
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
50%+ 1
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
25%-50% 0,3333
1MH Invest, s.r.o.
štátna
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
25%-50% 0,4444
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
50%+ 0,5154
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50%+ 0,6
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
0%-5% 0
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
5%-25% 0,1957
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50%+ 0,5
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25%-50% 0,3333
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
50%+ 0,7571
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
25%-50% 0,3279
1Rudné bane, š.p.
štátna
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
50%+ 0,5
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0%-5% 0
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
5%-25% 0,1429
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
25%-50% 0,3412
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
25%-50% 0,4545
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
5%-25% 0,16
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
25%-50% 0,3164
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1SMS TTSK s.r.o.
župná
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
50%+ 0,7619
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
50%+ 0,5333
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
50%+ 0,75
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
25%-50% 0,3571
1Transpetrol, a.s.
štátna
50%+ 0,5556
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
25%-50% 0,25
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
50%+ 0,8889
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
25%-50% 0,375
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25%-50% 0,25
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50%+ 0,6
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
25%-50% 0,3846
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
50%+ 0,8838
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
5%-25% 0,247
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte