II.5. Aká je kvalita zverejňovania objednávok a faktúr a dajú sa údaje o nich triediť a vyhľadávať?

 
Názov
Kategória
II.5
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0%-10% 0
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0%-10% 0,094
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
25%-50% 0,375
1BIONT, a.s.
štátna
25%-50% 0,25
1BPM, s.r.o.
mestská
10%-25% 0,188
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
75%+ 0,75
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0%-10% 0
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
0%-10% 0
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
50%-75% 0,5
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
50%-75% 0,5
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0%-10% 0
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0%-10% 0
1ENERGO-SK, a.s.
župná
0%-10% 0
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0%-10% 0
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0%-10% 0
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0%-10% 0
1KSP, s.r.o.
mestská
10%-25% 0,125
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0%-10% 0
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
25%-50% 0,25
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0%-10% 0
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0%-10% 0
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0%-10% 0
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
10%-25% 0,125
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0%-10% 0
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,063
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
10%-25% 0,125
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
0%-10% 0,063
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
0%-10% 0,031
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0%-10% 0
1MH Invest, s.r.o.
štátna
0%-10% 0
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0%-10% 0
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
10%-25% 0,188
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
10%-25% 0,125
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
10%-25% 0,125
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
10%-25% 0,125
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
75%+ 0,75
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25%-50% 0,375
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
25%-50% 0,375
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10%-25% 0,188
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0%-10% 0
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0%-10% 0
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0%-10% 0
1Rudné bane, š.p.
štátna
0%-10% 0,063
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0%-10% 0
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0%-10% 0
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
25%-50% 0,313
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
50%-75% 0,5
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0%-10% 0
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0%-10% 0,063
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
25%-50% 0,375
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0%-10% 0,063
1SMS TTSK s.r.o.
župná
0%-10% 0
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0%-10% 0
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
0%-10% 0
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0%-10% 0
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0%-10% 0
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
25%-50% 0,375
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
10%-25% 0,125
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0%-10% 0
1Transpetrol, a.s.
štátna
10%-25% 0,125
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
10%-25% 0,156
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,063
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0%-10% 0
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25%-50% 0,375
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
10%-25% 0,125
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,063
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0%-10% 0
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0%-10% 0
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0%-10% 0
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
75%+ 0,75
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,063
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
25%-50% 0,313
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0%-10% 0
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
10%-25% 0,188
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
10%-25% 0,125
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0%-10% 0,063
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte