II.3. Aká je kvalita zverejňovania zmlúv a dá sa v povinne zverejňovaných zmluvách triediť a vyhľadávať?

 
Názov
Kategória
II.3
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
25%-50% 0,383
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
25%-50% 0,433
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0%-10% 0,022
1BIONT, a.s.
štátna
25%-50% 0,317
1BPM, s.r.o.
mestská
0%-10% 0,079
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
25%-50% 0,302
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,016
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0%-10% 0,074
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
10%-25% 0,177
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
25%-50% 0,366
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
25%-50% 0,416
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0%-10% 0,06
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
10%-25% 0,119
1ENERGO-SK, a.s.
župná
25%-50% 0,25
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0%-10% 0
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
25%-50% 0,395
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50%-75% 0,58
1KSP, s.r.o.
mestská
10%-25% 0,142
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
10%-25% 0,203
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
25%-50% 0,315
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
50%-75% 0,615
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
25%-50% 0,302
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
25%-50% 0,397
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
25%-50% 0,413
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
10%-25% 0,1
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,048
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
10%-25% 0,11
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
0%-10% 0,006
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
0%-10% 0,004
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0%-10% 0,08
1MH Invest, s.r.o.
štátna
50%-75% 0,601
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
25%-50% 0,289
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
0%-10% 0,038
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
25%-50% 0,278
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50%-75% 0,619
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
0%-10% 0,013
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0%-10% 0,023
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
25%-50% 0,322
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
50%-75% 0,603
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,018
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10%-25% 0,151
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10%-25% 0,1
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10%-25% 0,174
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
25%-50% 0,422
1Rudné bane, š.p.
štátna
25%-50% 0,285
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,072
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0%-10% 0,096
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
25%-50% 0,388
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
25%-50% 0,384
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50%-75% 0,618
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50%-75% 0,542
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
50%-75% 0,598
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0%-10% 0,052
1SMS TTSK s.r.o.
župná
25%-50% 0,462
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
50%-75% 0,62
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10%-25% 0,144
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
50%-75% 0,644
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0%-10% 0,025
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
10%-25% 0,247
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
10%-25% 0,15
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
25%-50% 0,314
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
50%-75% 0,619
1Transpetrol, a.s.
štátna
10%-25% 0,155
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
25%-50% 0,263
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
10%-25% 0,161
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0%-10% 0,047
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,014
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10%-25% 0,122
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
25%-50% 0,4
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,025
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0%-10% 0,04
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
50%-75% 0,632
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
25%-50% 0,435
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
25%-50% 0,349
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,037
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0%-10% 0,037
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
50%-75% 0,609
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
50%-75% 0,617
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
25%-50% 0,383
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
50%-75% 0,577
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
25%-50% 0,422
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte