Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
III
IV
V
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %81 %64 %64 %47 %88 %67 %
2Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %63 %74 %64 %57 %58 %17 %
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %56 %68 %73 %55 %57 %17 %
4Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %65 %60 %55 %40 %94 %30 %
5Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %67 %80 %50 %35 %43 %0 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %67 %45 %73 %60 %90 %13 %
7Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %56 %40 %95 %70 %38 %50 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %73 %58 %55 %50 %33 %44 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %67 %45 %68 %44 %60 %67 %
10Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %79 %63 %55 %28 %69 %13 %
11Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %69 %60 %59 %50 %49 %7 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %79 %66 %27 %36 %32 %18 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %81 %57 %77 %35 %24 %7 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %79 %45 %86 %23 %72 %20 %
15Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %58 %59 %77 %26 %42 %44 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %55 %64 %38 %44 %50 %
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %67 %53 %60 %51 %36 %7 %
18Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %61 %50 %100 %33 %53 %13 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %63 %52 %68 %37 %18 %18 %
20Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %57 %82 %24 %33 %13 %
21Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %75 %20 %55 %55 %50 %50 %
22Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %60 %51 %64 %40 %22 %13 %
23Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %50 %53 %68 %47 %17 %13 %
24Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %56 %51 %40 %45 %17 %44 %
25Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %58 %16 %77 %43 %71 %61 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %62 %59 %80 %24 %6 %0 %
27Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %64 %34 %64 %41 %17 %55 %
28Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %79 %35 %77 %23 %43 %11 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %35 %56 %64 %28 %17 %67 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %57 %25 %50 %60 %38 %39 %
31Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %48 %40 %33 %22 %27 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %48 %49 %82 %18 %18 %0 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %69 %30 %68 %36 %22 %22 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %57 %41 %80 %30 %22 %25 %
35Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %62 %38 %40 %43 %17 %0 %
36Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %63 %42 %40 %22 %39 %11 %
37Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %50 %39 %64 %30 %16 %28 %
38Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %67 %42 %40 %21 %26 %13 %
39BIONT, a.s.
štátna
D+39 %31 %53 %64 %40 %0 %13 %
Priemer
D+38 %49 %37 %53 %31 %29 %19 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %26 %52 %40 %30 %56 %0 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %29 %43 %82 %38 %8 %0 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %54 %28 %60 %41 %22 %18 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %50 %24 %100 %44 %22 %13 %
44Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %19 %41 %86 %35 %35 %0 %
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %50 %42 %18 %34 %22 %22 %
46Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %57 %32 %0 %45 %6 %19 %
47Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %58 %17 %55 %40 %22 %22 %
48Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %56 %16 %82 %31 %12 %0 %
49Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %80 %11 %41 %14 %67 %0 %
50Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %68 %19 %36 %33 %17 %18 %
51Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %54 %30 %60 %25 %11 %0 %
52Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %48 %41 %40 %16 %6 %18 %
53Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %19 %41 %59 %28 %22 %0 %
54MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %11 %58 %40 %22 %21 %0 %
55Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %79 %22 %50 %5 %22 %0 %
56Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %43 %18 %45 %38 %17 %33 %
57Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %50 %27 %41 %21 %26 %0 %
58DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %54 %30 %0 %15 %17 %18 %
59Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %5 %43 %60 %30 %4 %40 %
60Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %31 %18 %55 %15 %32 %50 %
61Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %62 %24 %0 %18 %17 %0 %
62MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %5 %31 %60 %36 %28 %17 %
63Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %60 %8 %59 %18 %11 %0 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %10 %38 %59 %18 %6 %22 %
65Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %58 %3 %20 %20 %17 %44 %
66Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %10 %30 %59 %20 %22 %17 %
67Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %67 %14 %0 %18 %17 %0 %
68Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %0 %42 %80 %24 %0 %18 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %38 %33 %32 %8 %17 %0 %
70Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %74 %14 %0 %10 %11 %0 %
71Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %52 %10 %60 %13 %22 %0 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %14 %10 %20 %28 %78 %18 %
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %56 %17 %0 %13 %17 %0 %
74KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %32 %50 %24 %22 %18 %
75BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %21 %29 %40 %16 %0 %13 %
76Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %21 %8 %45 %23 %22 %22 %
77Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %11 %14 %0 %39 %17 %17 %
78SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %11 %36 %40 %8 %0 %0 %
79Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %16 %7 %40 %21 %19 %0 %
80Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %10 %18 %20 %17 %17 %13 %
81Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %11 %15 %33 %18 %0 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte