VI.2. Má spoločnosť písané pravidlá pre dotácie a poskytla ich?

 
Názov
Kategória
VI.2
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie Spoločnosť uviedla, že poukazujú 2% na základe pokynov magistrátu mesta Košice.
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie Na 2% neprispievajú, lebo vykazujú účtovnú stratu. O grantoch sa nezmienili.
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
nie Spoločnosť poskytuje 2% na základe rozhodnutia konateľov spoločnosti.
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie Spoločnosť neodpovedala na infožiadosť.
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nie Spoločnosť uviedla, že nie je povinná poskytnúť odpovede.
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie Spoločnosť uviedla, že pravidlá vypracováva mesto Košice.
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte