Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
VI
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %29 %60 %
1KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %52 %60 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %93 %60 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %26 %60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %57 %60 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %64 %60 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %60 %60 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %74 %60 %
9Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %10 %20 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %38 %20 %
9Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %74 %20 %
9Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %60 %20 %
Priemer
C-43 %65 %12 %
13BPM, s.r.o.
mestská
D31 %64 %0 %
13Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %67 %0 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %71 %0 %
13Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %81 %0 %
13Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %67 %0 %
13Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %90 %0 %
13Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %79 %0 %
13Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %81 %0 %
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %67 %0 %
13Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %52 %0 %
13MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %26 %0 %
13Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %60 %0 %
13Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %74 %0 %
13Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %71 %0 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %26 %0 %
13Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %86 %0 %
13Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %64 %0 %
13Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %55 %0 %
13Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %79 %0 %
13Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %76 %0 %
13Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %90 %0 %
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %74 %0 %
13Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %71 %0 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %60 %0 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %10 %0 %
13Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %95 %0 %
13Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %81 %0 %
13Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %95 %0 %
13Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %90 %0 %
13Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %81 %0 %
13Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %69 %0 %
13Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %74 %0 %
13Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %57 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte