Celkové hodnotenie

 
Názov
Kategória
Spolu
 
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %
3Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %
7Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %
9BPM, s.r.o.
mestská
31 %
10Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %
11Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %
12Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %
13Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %
15KSP, s.r.o.
mestská
38 %
16Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %
18Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %
18Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %
20Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %
21Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %
Priemer
43 %
22Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %
23Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %
23Transpetrol, a.s.
štátna
46 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %
26Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %
26Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %
26TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %
30Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %
32Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %
32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %
32Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %
35Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %
35Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %
37Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %
37Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %
40Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %
40Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %
43Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %
44Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %
45Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte