I.2. Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata štvrťročne, majetok, počet zamestnancov ročne?

 
Názov
Kategória
I.2
 
1BPM, s.r.o.
mestská
žiadne
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
žiadne
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
žiadne
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
iba ročne/ iba časť ukazovateľov
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
žiadne
1KSP, s.r.o.
mestská
žiadne
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
žiadne
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
žiadne
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
žiadne
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
žiadne
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
žiadne
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
žiadne
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
žiadne
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
žiadne
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
žiadne
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte