Názov
Kategória
Známka
III
IV
V
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+20 %0 %0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+20 %0 %0 %
3Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C24 %60 %25 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+24 %60 %0 %
5Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+26 %0 %0 %
5Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-26 %60 %0 %
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-26 %20 %0 %
8Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+30 %0 %0 %
9Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C32 %0 %25 %
9Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D32 %0 %0 %
11BPM, s.r.o.
mestská
D42 %0 %0 %
11Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+42 %60 %62 %
11Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C42 %0 %25 %
11Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-42 %80 %25 %
11Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C42 %0 %0 %
11Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C42 %0 %0 %
11Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D42 %0 %0 %
11Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+42 %0 %0 %
11MsHK Žilina, a.s.
mestská
E42 %0 %0 %
11Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B42 %100 %0 %
11Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D42 %0 %0 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+42 %0 %0 %
11Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-42 %0 %0 %
11TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C42 %0 %0 %
11Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D42 %0 %0 %
11Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+42 %0 %38 %
11Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-42 %0 %0 %
Priemer
C-43 %21 %13 %
28Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-44 %0 %0 %
28Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+44 %0 %0 %
30KSP, s.r.o.
mestská
D+46 %100 %0 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %0 %0 %
30Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %0 %62 %
33Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C48 %0 %0 %
33Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-48 %40 %0 %
35Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+52 %0 %38 %
35Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-52 %60 %0 %
35Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-52 %0 %0 %
35Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-52 %0 %25 %
35Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+52 %40 %100 %
40Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+56 %0 %0 %
41Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C62 %0 %0 %
41Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+62 %60 %0 %
43Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %80 %62 %
44Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-72 %40 %62 %
45Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-76 %100 %25 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte