Názov
Kategória
Známka
III
IV
V
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-9 %21 %18 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-9 %22 %15 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-9 %19 %0 %
4Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C13 %43 %64 %
4Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+13 %53 %44 %
6AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E15 %10 %25 %
7BARDTERM, s.r.o.
mestská
E18 %29 %5 %
7Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+18 %33 %10 %
7MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-18 %40 %13 %
7Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %17 %46 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+18 %17 %13 %
7Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+18 %21 %40 %
7Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D18 %35 %56 %
7Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+18 %11 %51 %
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-18 %2 %15 %
7Transpetrol, a.s.
štátna
D18 %11 %35 %
7Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D18 %19 %20 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+18 %28 %13 %
7Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-18 %2 %15 %
7Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-18 %48 %5 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-20 %27 %5 %
22Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-25 %52 %5 %
22ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %23 %38 %
22Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D25 %8 %15 %
25EMKOBEL, a.s.
mestská
D+27 %40 %0 %
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D27 %21 %58 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %5 %49 %
28Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+29 %43 %3 %
28Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-29 %30 %41 %
30MH Invest, s.r.o.
štátna
E+30 %15 %18 %
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-30 %33 %48 %
30Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-30 %48 %58 %
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %19 %15 %
34Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D32 %7 %15 %
34SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+32 %30 %13 %
34Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C32 %40 %5 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C33 %56 %63 %
37Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D33 %43 %18 %
39Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-35 %34 %25 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-40 %28 %25 %
40Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+40 %0 %0 %
42CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+41 %26 %18 %
42Horezza, a.s.
štátna
E+41 %24 %15 %
42Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-41 %26 %5 %
42MBB a.s.
mestská
D41 %40 %0 %
42Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-41 %15 %15 %
42SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-41 %24 %5 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+41 %20 %5 %
42TEHOS, s.r.o.
mestská
D+41 %50 %23 %
42TERMÁL s.r.o.
mestská
E41 %13 %13 %
42Vadaš s.r.o.
mestská
E+41 %46 %0 %
42Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-41 %33 %63 %
53Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+43 %41 %0 %
54Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D43 %19 %20 %
54Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+43 %30 %3 %
Priemer
C-43 %34 %32 %
56BIONT, a.s.
štátna
C-45 %33 %18 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B45 %40 %83 %
56Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C45 %29 %33 %
56Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-45 %17 %13 %
60Enerbyt s.r.o.
mestská
D+47 %48 %35 %
60Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+47 %24 %5 %
62Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+47 %5 %5 %
63Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+50 %64 %20 %
63Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+50 %12 %54 %
65Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B53 %45 %56 %
65Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B53 %67 %58 %
65TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C53 %29 %41 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+53 %49 %20 %
69Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-55 %38 %56 %
69Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %79 %78 %
69Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+55 %77 %49 %
69Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+55 %56 %78 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-58 %16 %45 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B58 %57 %66 %
73Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+58 %33 %66 %
76Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-60 %62 %86 %
76Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-60 %39 %65 %
78Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C65 %48 %3 %
78Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D65 %33 %20 %
78Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-65 %21 %28 %
78MsBP
mestská
E65 %29 %8 %
78Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+65 %29 %40 %
78Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+65 %36 %15 %
78Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-65 %38 %65 %
85Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D65 %26 %20 %
85Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A65 %73 %83 %
85Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-65 %28 %63 %
85Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-65 %42 %25 %
89Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-68 %54 %15 %
90Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+70 %56 %61 %
90Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B70 %67 %88 %
92Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-75 %28 %65 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B75 %76 %5 %
94Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D76 %33 %5 %
95Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+78 %12 %23 %
95Letisko Sliač, a.s.
štátna
C78 %19 %43 %
97Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-80 %73 %71 %
97Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B80 %52 %80 %
99Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+83 %94 %90 %
100Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+85 %41 %38 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte