Názov
Kategória
II
III
V
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
74 %52 %100 %
2Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
10 %42 %62 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
71 %72 %62 %
2Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %68 %62 %
2Transpetrol, a.s.
štátna
60 %46 %62 %
6Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
74 %52 %38 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
95 %42 %38 %
8Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
81 %42 %25 %
8Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
38 %42 %25 %
8Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
74 %76 %25 %
8Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
64 %24 %25 %
8Tepláreň Košice, a.s.
štátna
64 %32 %25 %
8Železnice Slovenskej republiky
štátna
81 %52 %25 %
Priemer
65 %43 %13 %
14BPM, s.r.o.
mestská
64 %42 %0 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
29 %26 %0 %
14Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
67 %20 %0 %
14Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
74 %20 %0 %
14KSP, s.r.o.
mestská
52 %46 %0 %
14Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
90 %42 %0 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %42 %0 %
14Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
93 %44 %0 %
14Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
81 %42 %0 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
67 %62 %0 %
14Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
52 %42 %0 %
14MsHK Žilina, a.s.
mestská
26 %42 %0 %
14Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %48 %0 %
14Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
71 %56 %0 %
14Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
26 %30 %0 %
14Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
60 %46 %0 %
14Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
86 %42 %0 %
14Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %42 %0 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
79 %24 %0 %
14Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
76 %42 %0 %
14Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
90 %48 %0 %
14Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
26 %26 %0 %
14Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
57 %26 %0 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
71 %42 %0 %
14TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
60 %42 %0 %
14Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
10 %42 %0 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
81 %32 %0 %
14Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
74 %44 %0 %
14Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
95 %52 %0 %
14Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
90 %52 %0 %
14Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
69 %62 %0 %
14Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
57 %42 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte