Názov
Kategória
III
V
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
52 %100 %
2Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
42 %62 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
72 %62 %
2Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %62 %
2Transpetrol, a.s.
štátna
46 %62 %
6Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
52 %38 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
42 %38 %
8Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
42 %25 %
8Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
42 %25 %
8Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
76 %25 %
8Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
24 %25 %
8Tepláreň Košice, a.s.
štátna
32 %25 %
8Železnice Slovenskej republiky
štátna
52 %25 %
Priemer
43 %13 %
14BPM, s.r.o.
mestská
42 %0 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
26 %0 %
14Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
20 %0 %
14Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
20 %0 %
14KSP, s.r.o.
mestská
46 %0 %
14Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
42 %0 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
42 %0 %
14Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
44 %0 %
14Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
42 %0 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
62 %0 %
14Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
42 %0 %
14MsHK Žilina, a.s.
mestská
42 %0 %
14Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
48 %0 %
14Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
56 %0 %
14Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
30 %0 %
14Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %0 %
14Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
42 %0 %
14Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
42 %0 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
24 %0 %
14Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
42 %0 %
14Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
48 %0 %
14Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
26 %0 %
14Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
26 %0 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
42 %0 %
14TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
42 %0 %
14Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
42 %0 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
32 %0 %
14Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
44 %0 %
14Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
52 %0 %
14Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
52 %0 %
14Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
62 %0 %
14Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
42 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte