Názov
Kategória
Známka
I
II
VI
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %68 %17 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %57 %7 %
3Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %16 %61 %
4Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %48 %27 %
5Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %30 %22 %
6Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %41 %25 %
7Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %42 %11 %
8Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %24 %13 %
9Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %32 %19 %
10Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %17 %22 %
11Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %16 %0 %
12Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %11 %0 %
13Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %41 %18 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %22 %0 %
15Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %18 %33 %
Priemer
D47 %25 %13 %
16Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %27 %0 %
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %24 %0 %
18MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %31 %17 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %8 %0 %
20Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %30 %17 %
21Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %14 %0 %
22Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %14 %0 %
23Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %10 %0 %
24Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %10 %18 %
25Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %17 %0 %
26KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %32 %18 %
27BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %13 %
28Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %22 %
29Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %14 %17 %
30Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %7 %0 %
31Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %15 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte