Názov
Kategória
Známka
I
II
IV
V
VI
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %68 %55 %57 %17 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %57 %35 %24 %7 %
3Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %16 %43 %71 %61 %
4Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %48 %33 %22 %27 %
5Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %30 %36 %22 %22 %
6Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %41 %30 %22 %25 %
7Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %42 %22 %39 %11 %
8Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %24 %44 %22 %13 %
9Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %32 %45 %6 %19 %
10Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %17 %40 %22 %22 %
11Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %16 %31 %12 %0 %
12Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %11 %14 %67 %0 %
13Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %41 %16 %6 %18 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %22 %5 %22 %0 %
15Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %18 %38 %17 %33 %
Priemer
D47 %25 %27 %25 %13 %
16Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %27 %21 %26 %0 %
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %24 %18 %17 %0 %
18MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %31 %36 %28 %17 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %8 %18 %11 %0 %
20Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %30 %20 %22 %17 %
21Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %14 %18 %17 %0 %
22Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %14 %10 %11 %0 %
23Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %10 %13 %22 %0 %
24Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %10 %28 %78 %18 %
25Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %17 %13 %17 %0 %
26KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %32 %24 %22 %18 %
27BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %16 %0 %13 %
28Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %23 %22 %22 %
29Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %14 %39 %17 %17 %
30Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %7 %21 %19 %0 %
31Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %15 %18 %0 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte