Názov
Kategória
Známka
III
VI
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+26 %60 %
1KSP, s.r.o.
mestská
D+46 %60 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-26 %60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-26 %60 %
5Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %20 %
Priemer
D40 %17 %
6BPM, s.r.o.
mestská
D42 %0 %
6Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+20 %0 %
6Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-72 %0 %
6Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C42 %0 %
6Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D42 %0 %
6Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C62 %0 %
6Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+42 %0 %
6MsHK Žilina, a.s.
mestská
E42 %0 %
6Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+30 %0 %
6Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-42 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte