Názov
Kategória
III
VI
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
26 %60 %
1KSP, s.r.o.
mestská
46 %60 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
26 %60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
26 %60 %
5Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %20 %
Priemer
40 %17 %
6BPM, s.r.o.
mestská
42 %0 %
6Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
20 %0 %
6Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
72 %0 %
6Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
42 %0 %
6Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
42 %0 %
6Mestské lesy Košice a.s.
mestská
62 %0 %
6Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
42 %0 %
6MsHK Žilina, a.s.
mestská
42 %0 %
6Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
30 %0 %
6Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
42 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte