Názov
Kategória
Známka
II
IV
V
1KSP, s.r.o.
mestská
D+52 %100 %0 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-74 %100 %25 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B86 %100 %0 %
4Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-38 %80 %25 %
4Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-67 %80 %62 %
6Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+10 %60 %62 %
6Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C64 %60 %25 %
6Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+79 %60 %0 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-26 %60 %0 %
6Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-95 %60 %0 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+69 %60 %0 %
12Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-71 %40 %62 %
12Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-90 %40 %0 %
12Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+74 %40 %100 %
Priemer
C-65 %21 %13 %
15Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-57 %20 %0 %
16BPM, s.r.o.
mestská
D64 %0 %0 %
16Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+29 %0 %0 %
16Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+67 %0 %0 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C81 %0 %25 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+74 %0 %0 %
16Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C90 %0 %0 %
16Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C79 %0 %0 %
16Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-93 %0 %0 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D81 %0 %0 %
16Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C67 %0 %0 %
16Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+52 %0 %0 %
16MsHK Žilina, a.s.
mestská
E26 %0 %0 %
16Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %0 %0 %
16Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+71 %0 %0 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+26 %0 %0 %
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C60 %0 %0 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D55 %0 %0 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+76 %0 %0 %
16Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+74 %0 %38 %
16Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-71 %0 %0 %
16Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C64 %0 %25 %
16TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C60 %0 %0 %
16Transpetrol, a.s.
štátna
C60 %0 %62 %
16Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D10 %0 %0 %
16Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+95 %0 %38 %
16Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D81 %0 %0 %
16Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+74 %0 %0 %
16Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-90 %0 %0 %
16Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-81 %0 %25 %
16Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-57 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte