Názov
Kategória
Známka
II
III
VI
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+29 %26 %60 %
1KSP, s.r.o.
mestská
D+52 %46 %60 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-93 %44 %60 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-26 %26 %60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-57 %26 %60 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C64 %32 %60 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C60 %42 %60 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+74 %44 %60 %
9Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+10 %42 %20 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-38 %42 %20 %
9Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+74 %20 %20 %
9Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C60 %46 %20 %
Priemer
C-65 %43 %12 %
13BPM, s.r.o.
mestská
D64 %42 %0 %
13Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+67 %20 %0 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-71 %72 %0 %
13Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C81 %42 %0 %
13Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-67 %68 %0 %
13Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C90 %42 %0 %
13Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C79 %42 %0 %
13Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D81 %42 %0 %
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C67 %62 %0 %
13Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+52 %42 %0 %
13MsHK Žilina, a.s.
mestská
E26 %42 %0 %
13Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %48 %0 %
13Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-74 %76 %0 %
13Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+71 %56 %0 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+26 %30 %0 %
13Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B86 %42 %0 %
13Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C64 %24 %0 %
13Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D55 %42 %0 %
13Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+79 %24 %0 %
13Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+76 %42 %0 %
13Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-90 %48 %0 %
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+74 %52 %0 %
13Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-71 %42 %0 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
C60 %46 %0 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D10 %42 %0 %
13Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+95 %42 %0 %
13Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D81 %32 %0 %
13Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-95 %52 %0 %
13Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-90 %52 %0 %
13Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-81 %52 %0 %
13Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+69 %62 %0 %
13Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+74 %52 %0 %
13Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-57 %42 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte