Názov
Kategória
Známka
II
III
V
VI
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+67 %20 %0 %0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+74 %20 %0 %20 %
3Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C64 %24 %25 %0 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+79 %24 %0 %0 %
5Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+29 %26 %0 %60 %
5Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-26 %26 %0 %60 %
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-57 %26 %0 %60 %
8Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+26 %30 %0 %0 %
9Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C64 %32 %25 %60 %
9Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D81 %32 %0 %0 %
11BPM, s.r.o.
mestská
D64 %42 %0 %0 %
11Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+10 %42 %62 %20 %
11Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C81 %42 %25 %0 %
11Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-38 %42 %25 %20 %
11Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C90 %42 %0 %0 %
11Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C79 %42 %0 %0 %
11Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D81 %42 %0 %0 %
11Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+52 %42 %0 %0 %
11MsHK Žilina, a.s.
mestská
E26 %42 %0 %0 %
11Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B86 %42 %0 %0 %
11Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D55 %42 %0 %0 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+76 %42 %0 %0 %
11Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-71 %42 %0 %0 %
11TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C60 %42 %0 %60 %
11Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D10 %42 %0 %0 %
11Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+95 %42 %38 %0 %
11Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-57 %42 %0 %0 %
Priemer
C-65 %43 %13 %12 %
28Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-93 %44 %0 %60 %
28Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+74 %44 %0 %60 %
30KSP, s.r.o.
mestská
D+52 %46 %0 %60 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C60 %46 %0 %20 %
30Transpetrol, a.s.
štátna
C60 %46 %62 %0 %
33Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %48 %0 %0 %
33Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-90 %48 %0 %0 %
35Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+74 %52 %38 %0 %
35Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-95 %52 %0 %0 %
35Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-90 %52 %0 %0 %
35Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-81 %52 %25 %0 %
35Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+74 %52 %100 %0 %
40Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+71 %56 %0 %0 %
41Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C67 %62 %0 %0 %
41Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+69 %62 %0 %0 %
43Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-67 %68 %62 %0 %
44Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-71 %72 %62 %0 %
45Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-74 %76 %25 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte