Názov
Kategória
Známka
II
III
IV
V
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+74 %52 %40 %100 %
2Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+10 %42 %60 %62 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-71 %72 %40 %62 %
2Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-67 %68 %80 %62 %
2Transpetrol, a.s.
štátna
C60 %46 %0 %62 %
6Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+74 %52 %0 %38 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+95 %42 %0 %38 %
8Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C81 %42 %0 %25 %
8Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-38 %42 %80 %25 %
8Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-74 %76 %100 %25 %
8Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C64 %24 %60 %25 %
8Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C64 %32 %0 %25 %
8Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-81 %52 %0 %25 %
Priemer
C-65 %43 %21 %13 %
14BPM, s.r.o.
mestská
D64 %42 %0 %0 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+29 %26 %0 %0 %
14Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+67 %20 %0 %0 %
14Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+74 %20 %0 %0 %
14KSP, s.r.o.
mestská
D+52 %46 %100 %0 %
14Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C90 %42 %0 %0 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C79 %42 %0 %0 %
14Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-93 %44 %0 %0 %
14Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D81 %42 %0 %0 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C67 %62 %0 %0 %
14Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+52 %42 %0 %0 %
14MsHK Žilina, a.s.
mestská
E26 %42 %0 %0 %
14Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %48 %0 %0 %
14Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+71 %56 %0 %0 %
14Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+26 %30 %0 %0 %
14Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C60 %46 %0 %0 %
14Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B86 %42 %100 %0 %
14Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D55 %42 %0 %0 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+79 %24 %60 %0 %
14Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+76 %42 %0 %0 %
14Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-90 %48 %40 %0 %
14Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-26 %26 %60 %0 %
14Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-57 %26 %20 %0 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-71 %42 %0 %0 %
14TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C60 %42 %0 %0 %
14Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D10 %42 %0 %0 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D81 %32 %0 %0 %
14Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+74 %44 %0 %0 %
14Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-95 %52 %60 %0 %
14Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-90 %52 %0 %0 %
14Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+69 %62 %60 %0 %
14Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-57 %42 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte