Názov
Kategória
Známka
I
V
VI
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+72 %100 %0 %
2Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+47 %62 %20 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-50 %62 %0 %
2Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-47 %62 %0 %
2Transpetrol, a.s.
štátna
C47 %62 %0 %
6Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+14 %38 %0 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %38 %0 %
8Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C44 %25 %0 %
8Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-86 %25 %20 %
8Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-39 %25 %0 %
8Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C67 %25 %0 %
8Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C58 %25 %60 %
8Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-67 %25 %0 %
Priemer
C-44 %13 %12 %
14BPM, s.r.o.
mestská
D19 %0 %0 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %60 %
14Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+47 %0 %0 %
14Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+47 %0 %20 %
14KSP, s.r.o.
mestská
D+19 %0 %60 %
14Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C42 %0 %0 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C58 %0 %0 %
14Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-64 %0 %60 %
14Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D6 %0 %0 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C50 %0 %0 %
14Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+0 %0 %0 %
14MsHK Žilina, a.s.
mestská
E8 %0 %0 %
14Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C67 %0 %0 %
14Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+22 %0 %0 %
14Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+19 %0 %0 %
14Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C58 %0 %20 %
14Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B83 %0 %0 %
14Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D28 %0 %0 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+67 %0 %0 %
14Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+64 %0 %0 %
14Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-64 %0 %0 %
14Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-31 %0 %60 %
14Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-14 %0 %60 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-39 %0 %0 %
14TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C61 %0 %60 %
14Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D47 %0 %0 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D25 %0 %0 %
14Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+56 %0 %60 %
14Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-17 %0 %0 %
14Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-25 %0 %0 %
14Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+56 %0 %0 %
14Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-47 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte