Názov
Kategória
Známka
I
III
V
VI
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
E8 %42 %0 %0 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+19 %30 %0 %0 %
3Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+0 %42 %0 %0 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+22 %26 %0 %60 %
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-14 %26 %0 %60 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-31 %26 %0 %60 %
7Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D6 %42 %0 %0 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D47 %42 %0 %0 %
9BPM, s.r.o.
mestská
D19 %42 %0 %0 %
10Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D28 %42 %0 %0 %
11Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D25 %32 %0 %0 %
12Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+47 %20 %0 %0 %
13Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+22 %56 %0 %0 %
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+14 %52 %38 %0 %
15KSP, s.r.o.
mestská
D+19 %46 %0 %60 %
16Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+47 %42 %62 %20 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+47 %20 %0 %20 %
18Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-39 %42 %0 %0 %
18Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-47 %42 %0 %0 %
20Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-25 %52 %0 %0 %
21Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-17 %52 %0 %0 %
Priemer
C-44 %43 %13 %12 %
22Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C42 %42 %0 %0 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C44 %42 %25 %0 %
23Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C58 %46 %0 %20 %
23Transpetrol, a.s.
štátna
C47 %46 %62 %0 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C58 %42 %0 %0 %
26Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C50 %62 %0 %0 %
26Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C58 %32 %25 %60 %
26TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C61 %42 %0 %60 %
30Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C67 %48 %0 %0 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C67 %24 %25 %0 %
32Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+67 %24 %0 %0 %
32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+64 %42 %0 %0 %
32Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+56 %44 %0 %60 %
35Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %42 %38 %0 %
35Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+56 %62 %0 %0 %
37Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-39 %76 %25 %0 %
37Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-64 %48 %0 %0 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-67 %52 %25 %0 %
40Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-86 %42 %25 %20 %
40Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-47 %68 %62 %0 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-64 %44 %0 %60 %
43Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-50 %72 %62 %0 %
44Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B83 %42 %0 %0 %
45Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+72 %52 %100 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte