Názov
Kategória
Známka
Spolu
III
IV
1KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %46 %100 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %76 %100 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %42 %100 %
4Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %42 %80 %
4Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %80 %
6Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %42 %60 %
6Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %24 %60 %
6Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %24 %60 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %26 %60 %
6Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %52 %60 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %62 %60 %
12Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %72 %40 %
12Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %48 %40 %
12Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %52 %40 %
Priemer
C-43 %43 %21 %
15Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %26 %20 %
16BPM, s.r.o.
mestská
D31 %42 %0 %
16Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %26 %0 %
16Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %20 %0 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %42 %0 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %20 %0 %
16Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %42 %0 %
16Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %42 %0 %
16Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %44 %0 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %42 %0 %
16Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %62 %0 %
16Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %42 %0 %
16MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %42 %0 %
16Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %48 %0 %
16Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %56 %0 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %30 %0 %
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %46 %0 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %42 %0 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %42 %0 %
16Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %52 %0 %
16Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %42 %0 %
16Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %32 %0 %
16TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %42 %0 %
16Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %46 %0 %
16Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %42 %0 %
16Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %42 %0 %
16Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %32 %0 %
16Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %44 %0 %
16Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %52 %0 %
16Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %52 %0 %
16Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %42 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte