Názov
Kategória
Známka
Spolu
III
IV
V
1BPM, s.r.o.
mestská
D31 %42 %0 %0 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %26 %0 %0 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %20 %0 %0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %20 %0 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %46 %100 %0 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %42 %0 %0 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %42 %0 %0 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %44 %0 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %42 %0 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %62 %0 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %42 %0 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %42 %0 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %48 %0 %0 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %56 %0 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %30 %0 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %46 %0 %0 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %42 %100 %0 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %42 %0 %0 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %24 %60 %0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %42 %0 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %48 %40 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %26 %60 %0 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %26 %20 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %42 %0 %0 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %42 %0 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %42 %0 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %32 %0 %0 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %44 %0 %0 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %52 %60 %0 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %52 %0 %0 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %62 %60 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %42 %0 %0 %
Priemer
C-43 %43 %21 %13 %
33Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %42 %0 %25 %
33Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %42 %80 %25 %
33Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %76 %100 %25 %
33Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %24 %60 %25 %
33Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %32 %0 %25 %
33Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %52 %0 %25 %
39Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %52 %0 %38 %
39Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %42 %0 %38 %
41Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %42 %60 %62 %
41Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %72 %40 %62 %
41Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %80 %62 %
41Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %46 %0 %62 %
45Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %52 %40 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte