Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
III
IV
V
VI
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %74 %52 %40 %100 %0 %
2Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %10 %42 %60 %62 %20 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %71 %72 %40 %62 %0 %
2Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %67 %68 %80 %62 %0 %
2Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %60 %46 %0 %62 %0 %
6Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %74 %52 %0 %38 %0 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %95 %42 %0 %38 %0 %
8Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %81 %42 %0 %25 %0 %
8Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %38 %42 %80 %25 %20 %
8Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %74 %76 %100 %25 %0 %
8Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %64 %24 %60 %25 %0 %
8Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %64 %32 %0 %25 %60 %
8Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %81 %52 %0 %25 %0 %
Priemer
C-43 %65 %43 %21 %13 %12 %
14BPM, s.r.o.
mestská
D31 %64 %42 %0 %0 %0 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %29 %26 %0 %0 %60 %
14Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %67 %20 %0 %0 %0 %
14Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %74 %20 %0 %0 %20 %
14KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %52 %46 %100 %0 %60 %
14Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %90 %42 %0 %0 %0 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %79 %42 %0 %0 %0 %
14Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %93 %44 %0 %0 %60 %
14Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %81 %42 %0 %0 %0 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %67 %62 %0 %0 %0 %
14Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %52 %42 %0 %0 %0 %
14MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %26 %42 %0 %0 %0 %
14Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %60 %48 %0 %0 %0 %
14Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %71 %56 %0 %0 %0 %
14Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %26 %30 %0 %0 %0 %
14Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %60 %46 %0 %0 %20 %
14Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %86 %42 %100 %0 %0 %
14Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %55 %42 %0 %0 %0 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %79 %24 %60 %0 %0 %
14Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %76 %42 %0 %0 %0 %
14Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %90 %48 %40 %0 %0 %
14Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %26 %26 %60 %0 %60 %
14Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %57 %26 %20 %0 %60 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %71 %42 %0 %0 %0 %
14TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %60 %42 %0 %0 %60 %
14Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %10 %42 %0 %0 %0 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %81 %32 %0 %0 %0 %
14Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %74 %44 %0 %0 %60 %
14Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %95 %52 %60 %0 %0 %
14Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %90 %52 %0 %0 %0 %
14Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %69 %62 %60 %0 %0 %
14Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %57 %42 %0 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte