Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %8 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %19 %
3Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %0 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %22 %
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %14 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %31 %
7Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %6 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %47 %
9BPM, s.r.o.
mestská
D31 %19 %
10Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %28 %
11Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %25 %
12Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %47 %
13Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %22 %
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %14 %
15KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %19 %
16Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %47 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %47 %
18Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %39 %
18Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %47 %
20Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %25 %
21Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %17 %
Priemer
C-43 %44 %
22Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %42 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %44 %
23Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %58 %
23Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %47 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %58 %
26Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %50 %
26Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %58 %
26TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %61 %
30Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %67 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %67 %
32Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %67 %
32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %64 %
32Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %56 %
35Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %53 %
35Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %56 %
37Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %39 %
37Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %64 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %67 %
40Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %86 %
40Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %47 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %64 %
43Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %50 %
44Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %83 %
45Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %72 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte