Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %72 %74 %
2Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %83 %86 %
3Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %50 %71 %
4Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %86 %38 %
4Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %47 %67 %
4Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %64 %93 %
7Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %39 %74 %
7Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %64 %90 %
7Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %67 %81 %
10Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %53 %95 %
10Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %56 %69 %
12Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %67 %79 %
12Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %64 %76 %
12Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %56 %74 %
15Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %67 %60 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %67 %64 %
17Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %58 %79 %
17Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %50 %67 %
17Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %58 %64 %
17TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %61 %60 %
21Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %44 %81 %
21Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %58 %60 %
21Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %47 %60 %
24Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %42 %90 %
Priemer
C-43 %44 %65 %
25Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %17 %95 %
26Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %25 %90 %
27Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %39 %71 %
27Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %47 %57 %
29Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %47 %10 %
29Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %47 %74 %
31KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %19 %52 %
32Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %22 %71 %
32Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %14 %74 %
34Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %47 %67 %
35Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %25 %81 %
36Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %28 %55 %
37BPM, s.r.o.
mestská
D31 %19 %64 %
38Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %6 %81 %
38Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %47 %10 %
40Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %31 %26 %
41Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %14 %57 %
42Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %22 %29 %
43Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %0 %52 %
44Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %19 %26 %
45MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %8 %26 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte