Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
III
IV
V
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %8 %26 %42 %0 %0 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %19 %26 %30 %0 %0 %
3Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %0 %52 %42 %0 %0 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %22 %29 %26 %0 %0 %
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %14 %57 %26 %20 %0 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %31 %26 %26 %60 %0 %
7Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %6 %81 %42 %0 %0 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %47 %10 %42 %0 %0 %
9BPM, s.r.o.
mestská
D31 %19 %64 %42 %0 %0 %
10Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %28 %55 %42 %0 %0 %
11Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %25 %81 %32 %0 %0 %
12Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %47 %67 %20 %0 %0 %
13Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %22 %71 %56 %0 %0 %
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %14 %74 %52 %0 %38 %
15KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %19 %52 %46 %100 %0 %
16Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %47 %10 %42 %60 %62 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %47 %74 %20 %0 %0 %
18Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %39 %71 %42 %0 %0 %
18Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %47 %57 %42 %0 %0 %
20Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %25 %90 %52 %0 %0 %
21Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %17 %95 %52 %60 %0 %
Priemer
C-43 %44 %65 %43 %21 %13 %
22Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %42 %90 %42 %0 %0 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %44 %81 %42 %0 %25 %
23Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %58 %60 %46 %0 %0 %
23Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %47 %60 %46 %0 %62 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %58 %79 %42 %0 %0 %
26Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %50 %67 %62 %0 %0 %
26Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %58 %64 %32 %0 %25 %
26TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %61 %60 %42 %0 %0 %
30Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %67 %60 %48 %0 %0 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %67 %64 %24 %60 %25 %
32Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %67 %79 %24 %60 %0 %
32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %64 %76 %42 %0 %0 %
32Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %56 %74 %44 %0 %0 %
35Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %53 %95 %42 %0 %38 %
35Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %56 %69 %62 %60 %0 %
37Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %39 %74 %76 %100 %25 %
37Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %64 %90 %48 %40 %0 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %67 %81 %52 %0 %25 %
40Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %86 %38 %42 %80 %25 %
40Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %47 %67 %68 %80 %62 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %64 %93 %44 %0 %0 %
43Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %50 %71 %72 %40 %62 %
44Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %83 %86 %42 %100 %0 %
45Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %72 %74 %52 %40 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte