Názov
Kategória
I
III
IV
VI
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %60 %13 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %50 %5 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %40 %21 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %59 %18 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %41 %21 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %0 %18 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %0 %13 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %0 %10 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %0 %18 %0 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %41 %14 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %82 %31 %0 %
12Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %77 %35 %7 %
13Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %40 %22 %11 %
14BPM, s.r.o.
mestská
21 %40 %16 %13 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %100 %44 %13 %
Priemer
47 %44 %27 %13 %
16Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %73 %55 %17 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %59 %20 %17 %
16Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %0 %39 %17 %
16MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %60 %36 %17 %
16Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %33 %18 %17 %
21KSP, s.r.o.
mestská
0 %50 %24 %18 %
21Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %20 %28 %18 %
21Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %40 %16 %18 %
24Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %0 %45 %19 %
25Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %68 %36 %22 %
25Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %55 %40 %22 %
25Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %45 %23 %22 %
28Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %80 %30 %25 %
29Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %40 %33 %27 %
30Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %45 %38 %33 %
31Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %77 %43 %61 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte