Názov
Kategória
I
III
IV
V
VI
1BPM, s.r.o.
mestská
21 %40 %16 %0 %13 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %33 %18 %0 %17 %
3Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %0 %45 %6 %19 %
3Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %40 %16 %6 %18 %
5Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %59 %18 %11 %0 %
5Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %0 %10 %11 %0 %
7Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %82 %31 %12 %0 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %0 %39 %17 %17 %
8Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %45 %38 %17 %33 %
8Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %0 %18 %17 %0 %
8Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %0 %13 %17 %0 %
8Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %0 %18 %17 %0 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %40 %21 %19 %0 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %68 %36 %22 %22 %
14Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %59 %20 %22 %17 %
14KSP, s.r.o.
mestská
0 %50 %24 %22 %18 %
14Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %60 %13 %22 %0 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %50 %5 %22 %0 %
14Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %40 %33 %22 %27 %
14Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %55 %40 %22 %22 %
14Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %45 %23 %22 %22 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %80 %30 %22 %25 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %100 %44 %22 %13 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %77 %35 %24 %7 %
Priemer
47 %44 %27 %25 %13 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %41 %21 %26 %0 %
26MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %60 %36 %28 %17 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %40 %22 %39 %11 %
28Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %73 %55 %57 %17 %
29Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %41 %14 %67 %0 %
30Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %77 %43 %71 %61 %
31Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %20 %28 %78 %18 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte