Názov
Kategória
I
II
IV
VI
Priemer
47 %25 %27 %13 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %68 %55 %17 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %57 %35 %7 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %16 %43 %61 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %48 %33 %27 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %30 %36 %22 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %41 %30 %25 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %42 %22 %11 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %24 %44 %13 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %32 %45 %19 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %17 %40 %22 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %16 %31 %0 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %11 %14 %0 %
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %41 %16 %18 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %22 %5 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %18 %38 %33 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %27 %21 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %24 %18 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %31 %36 %17 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %8 %18 %0 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %30 %20 %17 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %14 %18 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %14 %10 %0 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %10 %13 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %10 %28 %18 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %17 %13 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
0 %32 %24 %18 %
1BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %16 %13 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %23 %22 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %14 %39 %17 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %7 %21 %0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %15 %18 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte