Názov
Kategória
Spolu
I
III
V
VI
1BPM, s.r.o.
mestská
21 %21 %40 %0 %13 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %11 %33 %0 %17 %
3Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %57 %0 %6 %19 %
3Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %48 %40 %6 %18 %
5Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %60 %59 %11 %0 %
5Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %74 %0 %11 %0 %
7Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %56 %82 %12 %0 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %11 %0 %17 %17 %
8Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %43 %45 %17 %33 %
8Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %62 %0 %17 %0 %
8Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %56 %0 %17 %0 %
8Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %67 %0 %17 %0 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %16 %40 %19 %0 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %69 %68 %22 %22 %
14Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %10 %59 %22 %17 %
14KSP, s.r.o.
mestská
22 %0 %50 %22 %18 %
14Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %52 %60 %22 %0 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %79 %50 %22 %0 %
14Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %40 %22 %27 %
14Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %58 %55 %22 %22 %
14Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %21 %45 %22 %22 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %57 %80 %22 %25 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %50 %100 %22 %13 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %81 %77 %24 %7 %
Priemer
31 %47 %44 %25 %13 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %50 %41 %26 %0 %
26MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %5 %60 %28 %17 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %63 %40 %39 %11 %
28Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %56 %73 %57 %17 %
29Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %80 %41 %67 %0 %
30Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %58 %77 %71 %61 %
31Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %14 %20 %78 %18 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte