IV. Personalistika

 
Názov
Kategória
IV
 
1KSP, s.r.o.
mestská
100 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
100 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
100 %
4Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
80 %
4Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
80 %
6Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
60 %
6Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
60 %
6Slovenská pošta, a.s.
štátna
60 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
60 %
6Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
60 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
60 %
12Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
40 %
12Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
40 %
12Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
40 %
Priemer
21 %
15Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
20 %
16BPM, s.r.o.
mestská
0 %
16Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 %
16Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 %
16Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
0 %
16Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 %
16Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
0 %
16Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 %
16Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
0 %
16MsHK Žilina, a.s.
mestská
0 %
16Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 %
16Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
0 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
0 %
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 %
16Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
0 %
16Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 %
16Tepláreň Košice, a.s.
štátna
0 %
16TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 %
16Transpetrol, a.s.
štátna
0 %
16Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 %
16Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 %
16Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 %
16Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 %
16Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
0 %
16Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 %
16Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte