Názov
Kategória
IV
V
VI
1BPM, s.r.o.
mestská
0 %0 %0 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 %0 %60 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 %0 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 %25 %0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 %0 %20 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
0 %0 %0 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 %0 %0 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 %0 %60 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
0 %0 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 %0 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
0 %0 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
0 %0 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 %0 %0 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
0 %0 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
0 %0 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 %0 %20 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 %0 %0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 %0 %0 %
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
0 %38 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 %0 %0 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
0 %25 %60 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 %0 %60 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 %62 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 %0 %0 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 %38 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 %0 %0 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 %0 %60 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
0 %0 %0 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 %25 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 %0 %0 %
31Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
20 %0 %60 %
Priemer
21 %13 %12 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
40 %62 %0 %
32Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
40 %0 %0 %
32Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
40 %100 %0 %
35Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
60 %62 %20 %
35Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
60 %25 %0 %
35Slovenská pošta, a.s.
štátna
60 %0 %0 %
35Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
60 %0 %60 %
35Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
60 %0 %0 %
35Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
60 %0 %0 %
41Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
80 %25 %20 %
41Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
80 %62 %0 %
43KSP, s.r.o.
mestská
100 %0 %60 %
43Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
100 %25 %0 %
43Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
100 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte