Názov
Kategória
III
VI
Priemer
40 %17 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %20 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
72 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
62 %0 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
20 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
42 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
42 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
26 %60 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
26 %60 %
1BPM, s.r.o.
mestská
42 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
46 %60 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
30 %0 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
26 %60 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
42 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
42 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
42 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte